Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013

E-książki

"[.] Recenzowana monografia stanowi interesujące studium teoretyczno-analityczne wielu merytorycznie ważnych tematów dla funkcjonowania sektora rolnego w Unii Europejskiej pokój z wanną Kraków i w Polsce, w aspekcie perspektywy rozwoju wspólnej polityki rolnej w latach 2014-2020. [.] Zestawienie tak licznych...

Prawo ochrony środowiska, Piórnik z wyposażeniem Dobry Dinozaur, Jan Brzechwa Klasyka wierszy dla dzieci, Panteon chłopów polskich na ziemi świętokrzyskiej, Zestaw kolejowy i Czarodziejskie miasteczko, Gazeta Wyborcza - Białystok 121/2017, Na marginesie życia, Piórnik tuba Doooodolls, Tomahawk - Waleczny Orzeł, Król w kraju rozkoszy, Gazeta Wyborcza - Płock 144/2011, Karnet składany 3D - Róże i motyl, Zarządzanie Teoria i praktyka w pigułce, Lornetka dla małych przyrodników czerwona, Rola tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu w leczeniu bólu u chorych na nowotwory, Z szynką raz!, Letnie przesilenie, Gazeta Wyborcza - Lublin 284/2016, Gazeta Wyborcza - Płock 226/2016, Przez ciemne zwierciadło. Książka audio CD MP3
Dostępne strony