Estetyka pośród kultur

Filozofia

Informacje

wiercenie w betonie śląsk

Artykuły prezentowane w niniejszym zbiorze odnoszą się do popularnego w ostatnich latach pojęcia transkulturowości. Termin ten wprowadzony został w wiercenie w betonie śląsk estetyce w latach 90. minionego wieku. Prefiks trans- miał wskazywać, że nie ma kultur monolitycznych, wewnętrznie jednorodnych. Przeciwnie,...

Cena: 17,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia