Legendy Górnego Śląska. Oberschlesischer Sagenspiegel

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Górnoślązacy są narodem, który długo stał w cieniu. Dopiero powoli odnajdują swoją odrębność i odważają się wyrażać własną wolę. Dlatego też lubią swoje legendy - dziś bardziej niż dawniej uważają za wyraz swojej tożsamości.Ten zbiór 105 legend wyraźnie ukazuje, że...

Cena: 35,14
Dostępność: dostępny do tygodnia