Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz

E-książki

Informacje

Marek Konstankiewicz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; historyk, archiwista i administratywista; adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wcześniej pracownik...

Cena: 181,77
Dostępność: sprawdź w sklepie