Przyjaźń której nie było Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego NRD wobec MSW 1974-1990

Historia

Informacje

klej do stali

Praca jest pierwszą monografią poświęconą relacjom wschodnioniemieckich i PRL-owskich resortów bezpieczeństwa w okresie obowiązywania jedynej całościowej klej do stali międzyministerialnej umowy o współpracy tychże resortów. Została ona przygotowana na podstawie analizy porównawczej akt obu...

Cena: 51,04
Dostępność: dostępny do tygodnia