Skarb pokoleń

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Weź odpowiedzialność za kolejne pokolenia\"Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom\" (Ps 78, 5)Gdyby prorocy nie przekazywali dalej skarbu swojej mądrości, zmarnowaliby depozyt wiary. W Piśmie Świętym Bóg...

Cena: 20,63
Dostępność: dostępny do tygodnia