Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

E-książki

Informacje

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia...

Cena: 165,17
Dostępność: sprawdź w sklepie